به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

36.jpg30.jpg33.jpg41.jpg26.jpg03.jpg11.jpg35.jpg09.jpg29.jpg25.jpg20.jpg17.jpg24.jpg28.jpg12.jpg08.jpg27.jpg40.jpg39.jpg13.jpg37.jpg05.jpg38.jpg01.jpg16.jpg18.jpg06.jpg32.jpg02.jpg07.jpg42.jpg04.jpg23.jpg22.jpg10.jpg21.jpg19.jpg15.jpg14.jpg

 دانلود کتاب عربی أصول الإملاء براي هر دانشجویی می تواند بسیار مفید باشد چون به روشی مفید اصول و قواعد نوشتن عربی را آموزش می دهد.

نوشتن درست عربی و رعایت همه قواعد آن بویژه برای عربی آموزان عجم و ما ایرانیان یک مشکل در شروع کار به حساب می آید. در این کتاب همه قواعد مهم املای عربی از همزه قطع و وصل گرفته تا موارد ذکر و حذف آمده است.

شناسنامه کتاب:
موضوع: املا و صرف و نحو عربي
نویسنده: عبد اللطيف محمد الخطيب
ناشر و محل نشر: دار سعد الدين - دمشق
محقق یا مترجم: ندارد
سال انتشار: 1994 م
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 227 صفحه
 

 

 

Go to top