به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

21.jpg42.jpg30.jpg07.jpg29.jpg22.jpg05.jpg41.jpg35.jpg33.jpg17.jpg16.jpg38.jpg26.jpg11.jpg06.jpg03.jpg12.jpg10.jpg24.jpg23.jpg36.jpg09.jpg18.jpg19.jpg27.jpg14.jpg15.jpg13.jpg08.jpg04.jpg40.jpg32.jpg02.jpg01.jpg28.jpg37.jpg25.jpg20.jpg39.jpg

 المورد النحوي نماذج تطبيقية في الاعراب و الصرف تالیف فخرالدین قباوه است که ایشان در حوزه پژوهش های صرف و نحو تسلط کافی دارند و کتاب های ایشان ارزش بالایی دارد.

شناسنامه کتاب:
موضوع: آموزش صرف و نحو
نویسنده: فخر الدين قباوة
ناشر و محل نشر: دمشق – دار الفكر
محقق یا مترجم: ندارد
نوبت و سال انتشار: چاپ پنجم / سال 1414 ق- 1995 م
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 380 صفحه
 

 

 

Go to top