به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

10.jpg16.jpg04.jpg42.jpg39.jpg18.jpg35.jpg27.jpg17.jpg09.jpg14.jpg41.jpg30.jpg07.jpg01.jpg15.jpg06.jpg03.jpg37.jpg20.jpg33.jpg13.jpg05.jpg28.jpg40.jpg08.jpg32.jpg12.jpg22.jpg19.jpg38.jpg26.jpg11.jpg36.jpg23.jpg24.jpg29.jpg02.jpg25.jpg21.jpg

 الموجز في قواعد اللغة العربية تالیف سعید الافغانی یکی از موفق ترین و بهترین کتاب های آموزش صرف و نحو از مقدماتی تا سطوح بالاست که مطالعه آن به هر دانشجوی زبان عربی توصیه می شود.

شناسنامه کتاب:
موضوع: آموزش صرف و نحو
نویسنده: سعيد الافغاني
ناشر و محل نشر: دار الفكر-بيروت
محقق یا مترجم: ندارد
نوبت و سال انتشار: چاپ اول / سال بي تا
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 375 صفحه
 

 

 

Go to top