به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

11.jpg29.jpg07.jpg32.jpg30.jpg40.jpg10.jpg19.jpg06.jpg21.jpg15.jpg17.jpg22.jpg12.jpg36.jpg09.jpg14.jpg38.jpg20.jpg04.jpg41.jpg03.jpg37.jpg13.jpg35.jpg23.jpg39.jpg18.jpg24.jpg33.jpg28.jpg01.jpg05.jpg16.jpg25.jpg27.jpg02.jpg08.jpg42.jpg26.jpg

 الموجز في قواعد اللغة العربية تالیف سعید الافغانی یکی از موفق ترین و بهترین کتاب های آموزش صرف و نحو از مقدماتی تا سطوح بالاست که مطالعه آن به هر دانشجوی زبان عربی توصیه می شود.

شناسنامه کتاب:
موضوع: آموزش صرف و نحو
نویسنده: سعيد الافغاني
ناشر و محل نشر: دار الفكر-بيروت
محقق یا مترجم: ندارد
نوبت و سال انتشار: چاپ اول / سال بي تا
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 375 صفحه
 

 

 

Go to top