به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

09.jpg01.jpg40.jpg19.jpg10.jpg35.jpg33.jpg23.jpg06.jpg25.jpg41.jpg12.jpg15.jpg29.jpg18.jpg27.jpg16.jpg38.jpg24.jpg08.jpg39.jpg32.jpg04.jpg42.jpg03.jpg11.jpg20.jpg07.jpg17.jpg36.jpg05.jpg21.jpg37.jpg26.jpg30.jpg02.jpg22.jpg14.jpg13.jpg28.jpg

 المدخل النحوي تطبيق و تعريب في النحو العربي کتاب آموزشی است و مهم ترین خصوصیات آن سهل بودن زبان آموزش آن است.

شناسنامه کتاب:
موضوع: آموزش صرف و نحو
نویسنده: علي بهاء الدين بوخدود
ناشر و محل نشر: الموسسه الجامعيه للدراسات و النشر و التوزيع
محقق یا مترجم: ندارد
نوبت و سال انتشار: چاپ اول / سال 1408ق - 1987 م
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 325 صفحه
 

 

 

Go to top