به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

28.jpg21.jpg02.jpg07.jpg27.jpg41.jpg37.jpg10.jpg15.jpg11.jpg32.jpg40.jpg24.jpg12.jpg19.jpg36.jpg17.jpg13.jpg16.jpg01.jpg35.jpg23.jpg29.jpg30.jpg03.jpg42.jpg33.jpg20.jpg06.jpg25.jpg22.jpg14.jpg09.jpg18.jpg05.jpg38.jpg26.jpg04.jpg08.jpg39.jpg

 القواعد الاساسية للغة العربية یک کتاب آموزشی است و از آنجا که مولف آن به دلیل شغل معلمی آموزش را به خوبی می شناخت این کتاب فواید بسیاری در آموزش صرف و نحو عربی دارد.

شناسنامه کتاب:
موضوع: آموزش صرف و نحو عربي
نویسنده: احمد الهاشمي
ناشر و محل نشر: دار الفكر و دار الكتب العربية-بيروت
محقق یا مترجم: ندارد
نوبت و سال انتشار: چاپ اول / سال بي تا
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 385 صفحه
 

 

 

Go to top