به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

28.jpg21.jpg02.jpg07.jpg27.jpg41.jpg37.jpg10.jpg15.jpg11.jpg32.jpg40.jpg24.jpg12.jpg19.jpg36.jpg17.jpg13.jpg16.jpg01.jpg35.jpg23.jpg29.jpg30.jpg03.jpg42.jpg33.jpg20.jpg06.jpg25.jpg22.jpg14.jpg09.jpg18.jpg05.jpg38.jpg26.jpg04.jpg08.jpg39.jpg

 القواعد الاساسيه فى النحو و الصرف لطلاب المرحله الثانويه با هدف آموزش به نوآموزان نوشته شده است که متن ساده و کاملا اعراب گذاری شده دارد.

شناسنامه کتاب:
موضوع: آموزش صرف و نحو
نویسنده: يوسف الحمادى و اخرون
ناشر و محل نشر: وزاره التربيه والتعليم - مصر
محقق یا مترجم: ندارد
نوبت و سال انتشار: چاپ اول / سال 1415 ق-1994 م
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 256 صفحه
 

 

 

Go to top