به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

36.jpg30.jpg33.jpg41.jpg26.jpg03.jpg11.jpg35.jpg09.jpg29.jpg25.jpg20.jpg17.jpg24.jpg28.jpg12.jpg08.jpg27.jpg40.jpg39.jpg13.jpg37.jpg05.jpg38.jpg01.jpg16.jpg18.jpg06.jpg32.jpg02.jpg07.jpg42.jpg04.jpg23.jpg22.jpg10.jpg21.jpg19.jpg15.jpg14.jpg

 مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ابن هشام الانصاری نماد مکتبی جدید در آموزش صرف و نحو عربی است که در همه سطوح کاربرد دارد و البته یک منبع آموزش پیشرفته صرف و نحو عربی است.

شناسنامه کتاب:
موضوع: نحو عربی
نویسنده: ابن هشام الانصاری
ناشر و محل نشر: دار التراث العربی-الکویت
محقق یا مترجم: عبد اللطیف محمد الخطیب
نوبت و سال انتشار: چاپ اول / سال 1421 ق – 2000 م
تعداد صفحه و جلد: 7 جلد / 3953 صفحه
 

 

 

Go to top