به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

41.jpg06.jpg02.jpg08.jpg17.jpg10.jpg24.jpg01.jpg13.jpg32.jpg37.jpg29.jpg07.jpg36.jpg14.jpg16.jpg19.jpg28.jpg33.jpg27.jpg35.jpg23.jpg39.jpg20.jpg26.jpg11.jpg09.jpg12.jpg22.jpg40.jpg21.jpg03.jpg05.jpg25.jpg04.jpg15.jpg42.jpg18.jpg30.jpg38.jpg

 الإعراب كتابي عربی است در حد یک معجم نحوی مفید که دانلود آن به همگان توصیه می شود.

این کتاب تالیف راجی اسمر است که مولف مهم ترین ادوات و کلمات نحوی را به ترتیب حروف الفباء تقسیم بندی کرده است. مهم ترین ویژگی این کتاب زبان ساده و قابل فهم برای همگان است . هر دانشجوی فارسی زبان با اندکی اطلاعات در زمینه زبان عربی از عهده مطالعه آن بر می آید.

شناسنامه کتاب: الإعراب
موضوع: نحو و تركيب – معجم نحوي
نویسنده: راجي الأسمر
ناشر و محل نشر: بيروت – دار الجيل
محقق یا مترجم: إميل يعقوب
نوبت و سال انتشار: چاپ اول / سال بي تا
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 295 صفحه
 

 

 

Go to top