به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

28.jpg21.jpg02.jpg07.jpg27.jpg41.jpg37.jpg10.jpg15.jpg11.jpg32.jpg40.jpg24.jpg12.jpg19.jpg36.jpg17.jpg13.jpg16.jpg01.jpg35.jpg23.jpg29.jpg30.jpg03.jpg42.jpg33.jpg20.jpg06.jpg25.jpg22.jpg14.jpg09.jpg18.jpg05.jpg38.jpg26.jpg04.jpg08.jpg39.jpg

 نام كتابي است كه به عربي تاليف شده است و با دانلود آن صاحب یک اثر آموزشی خواهید شد.

انشا یعنی آفریدن و در زمینه ادبیات و سخن یعنی خلق اثری زیبا و ادبی. مولف در این کتاب برای تحقق همین هدف ابتدا تعریفی از انشا داشته و سپس با ذکر مثالهایی از متون نثر و نظم عربی این نکات را برجسته تر نموده است.

شناسنامه کتاب:
موضوع: نحو و انشاء
نویسنده: علي رضا
ناشر و محل نشر: بيروت – دار الشروق العربية
محقق یا مترجم: ندارد
نوبت و سال انتشار: چاپ ششم / سال بي تا
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 269 صفحه
 

 

 

Go to top