به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

28.jpg21.jpg02.jpg07.jpg27.jpg41.jpg37.jpg10.jpg15.jpg11.jpg32.jpg40.jpg24.jpg12.jpg19.jpg36.jpg17.jpg13.jpg16.jpg01.jpg35.jpg23.jpg29.jpg30.jpg03.jpg42.jpg33.jpg20.jpg06.jpg25.jpg22.jpg14.jpg09.jpg18.jpg05.jpg38.jpg26.jpg04.jpg08.jpg39.jpg

 همانطور که از نام این کتاب عربی یعنی تیسیر الإنشاء بر می آید برای تسهیل در آموزش انشا و اسلوب زبان عربی تالیف شده است و می توانید آن را دانلود کنید.

این کتاب در حقیقت فن نویسنگی را آموزش می دهد. ابتدا قواعدی را در بیان چگونگی نوشتن و شروع به آن بیان کرده و شرایط مقدمه و ورود به بحث و عناصر مختلف یک نوشتار را بیان کرده است. سپس متونی کوتاه اما بسیار جالب و جذاب را از نویسندگان و ادیبان آورده است که در نوع خود بی نظیر است. به دلیل یژگی های بارزی که داشته تاکنون بارها به چاپ رسیده است.

شناسنامه کتاب:
موضوع: انشاء عربي
نویسنده: خليل هنداوي
ناشر و محل نشر: بيروت – دار الشرق العربي
محقق یا مترجم: ندارد
نوبت و سال انتشار: چاپ دهم / سال بی تا
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 400 صفحه
 

 

 

Go to top